Coffe right

KAWA WŁOSKA MESETA
Meseta Caffe to marka należąca do grupy Co.ind: założona w 1961 r. Firma Co.ind jest obecnie uznawana za jedną z największych włoskich firm zajmujących się paleniem kawy czyli podstawową działalnością firmy, z ponad 12.000 ton palonej zielonej kawy rocznie.

Z całkowitym obrotem ponad 230 milionów euro, 5 fabryk na włoskiej ziemi i ponad 400 pracownikami, Co.ind jest liderem w sektorze kawowym produkowanym przez markę dystrybutora. Strategiczny wybór, który pozwolił z czasem na dywersyfikację działalności poprzez tworzenie własnych marek, takich jak Meseta Caffe, oraz produkcję innych dóbr konsumpcyjnych, zarówno spożywczych, jak i niespożywczych.