Szanowni Klienci,

Dbamy o bezpieczeństwo Waszych danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań w celu ochrony bezpieczeństwa danych i prywatności każdej osoby korzystającej z naszego sklepu Caffe Galeria.

Poniżej wyjaśniamy zasady sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach. Jako nasz Klient i Użytkownik witryny masz prawo do informacji o sposobach przechowywania Twoich danych.

Właścicielem sklepu internetowego www.caffegaleria.pl i jednocześnie administratorem danych osobowych jest Joanna Bukalska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Studio Caffe z siedzibą w Krakowie, os. Tysiąclecia 5/79, NIP 678-254-55-43, REGON 122509232, wpisana do CEIDG.

Ochrona danych osobowych

W czasie korzystania z witryny www.caffegaleria.pl prosimy o podanie danych osobowych poprzez wypełnienie formularzy lub w inny sposób, tylko i wyłącznie w celu:

prawidłowej realizacji procesu sprzedaży, wystawienia faktur i dostaw zamówionych towarów,
komunikacji w ramach złożonego zamówienia, w tym – w celu korzystania z promocji i rabatów,
informowania o nowych dostawach
rozpatrywania ewentualnych reklamacji,
umożliwienia w przyszłości modyfikacji swoich danych.

Administrator pobiera i przetwarza następujące dane osobowe: imię , nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz telefon. Nie sprzedajemy i nie udostępniamy firmom i osobom nieupoważnionym danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników www.caffegaleria.pl.

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 z dania 29.08.1997 r.) zapewniamy wszystkim Użytkownikom serwisu możliwość wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Dane te mogą zostać w każdej chwili, na Twoją prośbę usunięte z serwera witryny www.caffegaleria.pl. Usunięcie danych uniemożliwi dalszą obsługę posprzedażową i korzystanie z pozostałych funkcjonalności witryny.

Ograniczamy zbieranie i używanie danych do niezbędnego minimum do świadczenia usług na najwyższym poziomie. Wszystkie uzyskiwane dane osobowe są chronione i wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawach: z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.), z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

Jako Studio Caffe  nie odpowiadamy za politykę prywatności i bezpieczeństwa innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Użytkowników dzięki aktywnym linkom umieszczonym na stronach naszego sklepu internetowego, jak i tych, które umieszczają linki do naszego sklepu www.caffegaleria.pl.

Partnerzy

Podane przez Ciebie dane osobowe składowane są na zabezpieczonym serwerze. Nie udostępniamy podanych przez Ciebie informacji żadnym firmom ani osobom, o ile nie jest to bezpośrednio potrzebne do zrealizowania zamówienia. Okolicznością, w której informacje zgromadzone w naszym systemie trafiają do innej instytucji jest np. dostarczenie przesyłki kurierem.

W przypadku, gdy należność za zamówiony Towar regulowana jest przelewem online, obsługę płatności Klienta przejmuje firma DOTPAY S.A. Dotpay to najbezpieczniejszy system obsługi płatności online. Stosowanie najnowszych technologii i rygorystycznych procedur sprawia, że Dotpay jest uznawany za najlepszy serwis obsługujący transakcje płatnicze sklepów internetowych. Dotpay S.A. posiada certyfikat PCI DSS –  wyznaczający rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. Payment Card Industry Data Security Standard to światowy standard ustalony przez organizacje płatnicze (Visa, MasterCard) w celu ochrony danych osobowych posiadaczy kart oraz informacji związanych z transakcjami dokonywanymi za pomocą kart płatniczych. Poza tym badanie SECURE firmy McAfee potwierdza i certyfikuje przebadane urządzenia zgodnie z polityką bezpieczeństwa i wymogami Department of Homeland Security’s National Infrastructure Protection Center (NIPC).
Wszelkie transmisje danych pomiędzy partnerami Dotpay (banki itp.) odbywają się za pośrednictwem protokołu SSL EV (Extended Validation Secure Sockets Layer), który zapewnia najwyższy standard uwierzytelniania tożsamości.
Opineo
Jesteśmy uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP:  8971762604, polegającej na przesyłaniu do klientów, którzy uprzednio wyrazili na to zgodę, za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od klienta opinii na temat transakcji dokonywanej w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Opineo.pl opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie wypełnienia ankiet.

Dokonując zakupu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego mogą Państwo wyrazić zgodę na przekazanie swojego adresu e-mail i numeru zamówienia do  Opineo sp. z o.o. oraz zgodę na przetwarzanie przez Opineo sp. z o.o. danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie. Dane osobowe, które zostały za zgodą użytkownika przekazane do Opineo sp. z o.o., mogą również zostać na jego żądanie poprawione, uaktualnione lub usunięte. W tym celu użytkownik może skontaktować się z Opineo sp. z o.o.

Twoja zgoda lub jej brak nie ma wpływu na realizacje zamówienia przez sklep.

Przechowywanie i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przechowywane w bezpiecznej bazie danych spełniającej wymogi prywatności i zalecenia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz wymogi przewidziane w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oznacza to że, dane te są widoczne jedynie dla właścicieli (administratorów) sklepu i podmiotów upoważnionych. W żaden sposób nie są one dostępne dla osób trzecich, odwiedzających nasz serwis.

Jawne dane osobowe

Twoje dane osobowe podane przy okazji wysyłania komentarzy, a w tym opinii i ocen, do Towarów oraz innych produktów zamieszczonych na stronie internetowej www.caffegaleria.pl są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Nie mamy możliwości zabezpieczyć tych danych, dlatego nie podlegają one ochronie.

Wysyłanie wiadomości reklamowych

Uzyskane poprzez witrynę www.caffegaleria.pl adresy e-mail są dodawane do listy mailingowej. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania wiadomości reklamowych osobom, których dane kontaktowe posiadamy i które wyraziły na to uprzednio zgodę
Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości, bez podawania przyczyny. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera należy kliknąć na link w wiadomości Newsletter i wypisać się z listy lub na stronie głównej w opowiednim module „Newsletter” podać swój adres e-mail i wypisać go z listy mailingowej.

Dane statystyczne

Do celów statystycznych zbieramy informacje o wykorzystywaniu naszych stron internetowych przez Użytkowników posługując się logami systemowymi naszych serwerów. Zbierane są m.in. następujące informacje: data połączenia, adres IP, URL odwiedzanej strony, rodzaj systemu operacyjnego, rodzaj przeglądarki. Posługujemy się tymi danymi, aby dostosowywać nasz system do wymogów naszych Użytkowników.

W przypadku pytań czy uwag użytkowników dotyczących warunków korzystania z naszego serwisu, prosimy o przesyłanie poczty na adres sklep@caffegaleria.pl